Thông cáo báo chí

Xuất bản vào ngày 10/10/2018 

Giải thưởng SET 2019 – Lời mời đăng ký

Downloads

Danh sách SET 100 năm 2018 SDG 70 danh sách 100 danh sách năng lượng toàn cầu 2017

Liên hệ

 

Dr. Philipp Prein

Trưởng nhóm, Báo chí

presse@dena.de

+49 (0)30 66 777-641